90 jaar

Nog steeds van ekaar houden

4 Kun je nog van elkaar houden als je 90 bent?

Marcel: We zijn 89 en 90 jaar en 70 jaar getrouwd. We houden nog steeds van elkaar! Hoe dat mogelijk is? Ik zeg jullie dat dat veel eenvoudiger is dan je zou denken: alles hangt ervan af, wat je onder liefde verstaat. Van iemand houden betekent: gelukkig zijn omdat je de ander gelukkig kunt maken. Als je daar echt op uit bent, lijken je eigen wensen, die haaks zouden kunnen staan op het geluk van de ander, niet meer op de eerste plaats te komen. Als je alles inzet op het geluk van de ander, is er geen enkele reden waarom de goede relatie niet zou standhouden.

Heleen: Dat vraagt natuurlijk wel een zekere zelfverloochening die niet altijd gemakkelijk is. Bepaalde kwesties kunnen zelfs een bron zijn van ernstige conflicten. Wat onszelf betreft, toen we trouwden wisten we dat we het eens waren over de belangrijkste punten: geloof, visie op het gezin, opvoeding van de kinderen, vrienden, enz. Als dat vastligt, wordt een groot aantal discussies automatisch vermeden. Wat overblijft zijn de kleine moeilijkheden van het dagelijks leven, maar die kun je altijd oplossen als je echt wilt.

Openhartigheid is wat dit betreft essentieel: het is echt nodig alles tegen elkaar te kunnen zeggen, om alles wat niet goed loopt zonder uitstel bespreekbaar te maken vanuit het verlangen om samen een oplossing te vinden waar we het beiden mee eens zijn. Je mond houden is nooit een oplossing.

Marcel: Maar, zullen jullie me zeggen, hoe moet je het concreet aanpakken om de ander gelukkig te maken? Ook dat is heel eenvoudig. Je moet in kleine dingen zorgzaam zijn. Iedere gelegenheid aangrijpen om attent te zijn voor de ander. En de ander werkelijk respecteren, want beleefdheid is een grondregel. Voeg daarbij een flinke dosis humor en je hebt een recept te pakken dat niet kan mislukken.

vervolg