50 vprašanj
50 vprašanj
Fant - dekle:
kako živeti različnost?

Bodimo stvarni. Razlike med moškim in žensko obstajajo: seveda niso zakoreninjene, odvisne so od osebnosti, toda razlike so. Moški ali ženska smo z vsem svojim bitjem, ne samo s telesom. Vsaka od naših celic nosi moške ali ženske kromosome, torej je spolno vse naše bitje.
Tako je v splošnem ženski razum v zaznavanju stvari in situacij intuitivnejši kot moški. Ženska ima tudi več domišljije. Moški je pogosto bolj doma v logičnem razmišljanju, domišljiji se vsekakor težje prepusti.
Drug primer: čustvenost, občutljivost in tudi domišljija pri ženski prevladujejo, še posebej v načinu doživljanja ljubezni. Zanjo je telesni vidik drugotnega pomena. Pri moškem pa se najprej prebudi telesnost in pozneje, v počasnejšem tempu, občutljivost.

Kako živeti to različnost?

Bodimo konkretni. Da se lahko medsebojno spoštujemo, moramo različnost najprej poznati. Koliko deklet se niti približno ne zaveda, da lahko določen način oblačenja fante vznemirja! Ne da bi morale hoditi okrog neurejene. Ravno nasprotno! A potrebna je pazljivost. Navsezadnje moda ni tiran, ki bi nam vsiljeval eno samo možnost.
Koliko fantov popolnoma spregleda, da z neprevidno prijaznostjo lahko pri tem ali onem dekletu razburkajo domišljijo. "Mislim, da se zanima zame. Usedel se je zraven mene..."

RAZLIČNOST: BOŽJI DAR

Če gremo še dlje, spoznamo, da je različnost med moškim in žensko božji dar. Ustvarjeni smo za medsebojno srečanje in ljubezen, za medsebojno služenje in podporo.
V tej različnosti se je potrebno vzgajati. Sami moramo razvijati svoje darove, da bi lahko bolje služili drugim. To je zahtevno, toda ali ne poznamo vsi fantov ali deklet, ki brez besed, s svojim vedenjem, pogledom, s tem, kar so, vzbudijo v nas željo, da bi bili boljši?