50 vprašanj
50 vprašanj
Imeti otroke, ali ni to
danes norost?

Danes si to vprašanje postavlja veliko ljudi. Lahko jih razumemo, ko vidimo velike težave, s katerimi se srečuje svet: gospodarska kriza, uničevanje okolja, nerazvitost...

Toda to vprašanje se zastavlja tudi drugače. Na nek način je imeti otroke vedno norost, skok v neznano. Ali jih bomo sposobni vzgajati, jim dati, kar potrebujejo (materialno, vendar tudi duhovno) za življenje? Ali jim bomo dali, kar potrebujejo za srečo? S temi vprašanji se pravzaprav vračamo k sebi: Ali smo srečni? Če ne, kako lahko upravičimo podarjanje življenja drugim, če ga še sami ne ljubimo?

Če je podarjanje življenja vedno norost, potem je tudi - in mogoče predvsem - dejanje zaupanja. Zaupanje v človeka, ki je sposoben boljšega. Zaupanje v življenje in za kristjana zaupanje v Boga, ki je življenje. Kajti ko moški in ženska spočneta novo življenje, je navzoč tudi Bog. Od tega trenutka naprej je to novo bitje deležno Njegove skrbi, Njegove Ljubezni.

Življenje, ki se začenja, ne bo omejeno na nekaj desetletij trpljenja in/ali veselja. Poklicano je k neskončnosti. Poklicano je k sreči za večnost. Moški in ženska podarita življenje za večnost! Če je res tako, potem podariti življenje ni norost: to je najlepše darilo, ki si ga lahko predstavljamo!