50 vprašanj
50 vprašanj
Ali človek izhaja iz opice?

Pogosto pomešamo dvoje vprašanj: "Kdo je človek?" in "Kako je človek prišel v zgodovino sveta?" Paleontologija in različne vede govorijo o prvih znakih človeškega življenja v evoluciji. Toda te vede ne dajejo odgovorov na vprašanje, ki presegajo znanost: Zakaj človek? Kdo je človek?

Obrat v evoluciji

Nekateri menijo, da so na ta vprašanja odgovorili že naši predniki in jih še vedno straši misel, da človek izhaja iz opice. Toda opica ni človekov prednik, ampak kvečjemu njegov zelo daljni nerazviti sorodnik. Rod hominidov - iz katerih je izšel človek - in rod opic izhajata iz primatov.

Kdo sem?

Nekateri se bojijo, drugi pa trdijo, da človekovo sorodstvo s kraljestvom živali nasprotuje dejstvu, da nas je ustvaril Bog. Odgovorimo lahko s tem, da rečemo, da Sveto pismo v svoji prvi knjigi - Genezi - nudi še bolj radikalno razvojno tezo, kot je tista, da naj bi se človek razvil iz opice, saj pravi, da izvira iz zemlje.

To je pravzaprav napačno vprašanje. Bog nas preko starih zgodb Svetega pisma (ki so nastale veliko prej, preden je prišlo do ideje o znanstvenem opisu) vabi k premišljevanju naslednjih vprašanj: Kdo je konec koncev človek? Zakaj je bil ustvarjen? Kdo ga kliče in kam gre?

"Bog je ustvaril človeka po svoji podobi... moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je blagoslovil..." (1 Mz 1,27) Zanimivo je vedeti, da nam Bog, kadar mu zastavimo vprašanje: "Kdo je človek?" odgovori: "Meni je podoben!" In če vprašamo človeka: "Kdo si?" Kaj lahko reče o samem sebi?

Človek odkrije, da je tako biološko kot tudi fiziološko blizu živalim, od njih se razlikuje po svoji genetski dediščini.

Človek pa je vendarle povsem drugačen od živali zaradi svojega razuma. Enkraten ni le zaradi svojega razuma in njegovih zmožnostih: je edino bitje vesolja, ki je zmožno razmišljati o samem sebi. Le on si zastavlja vprašanje: "Kdo sem?"

Zmožen je presojati, razlikovati, ali so dejanja drugih dobra ali slaba. To zaznava tudi pri samem sebi: zaveda se, da je to, kar sam dela ali dobro ali pa slabo. S svojimi bolj ali manj popolnimi poskusi, da bi opredelil pravico v medsebojnih odnosih in pa to, kar imenujemo "človekove pravice", človek kaže, da se zaveda tudi svojega dostojanstva, pravice do življenja, zahteve po spoštovanju, prav zato, ker pripada človeški vrsti.

Da bi zares vedeli, kdo je človek, se nam postavlja vprašanje: Zakaj je ustvarjen? To se pravi: Kam gre? (glej tudi vprašanje 23)