50 vprašanj
50 vprašanj
Kaj pa prenaseljenost?
Ali je revnim deželam treba prepovedati otroke?

Na narode revnih držav se izvaja zelo velik pritisk, da bi zmanjšali rodnost. Pogosto z obveznimi ukrepi, ki so povsem v nasprotju s človekovim dostojanstvom. Če se hočeš na primer zaposliti, moraš imeti potrdilo o sterilizaciji. Mednarodne finančne ustanove tudi pogosto pogojujejo svojo pomoč z uvedbo takih metod. Toda razširjanje kontracepcijske miselnosti v revne dežele ni najprej povezano z našo zaskrbljenostjo, da bi se te dežele izvlekle iz nerazvitosti, ampak predvsem iz strahu bogatih dežel, da se bodo revni polastili njihovega bogastva. Ali ne beremo vsak dan, da demografski razmah tretjega sveta najresneje ogroža ohranjanje okolja?

"Tako revni so zato, ker jih je preveč." Ta trditev izvira iz teorije angleškega ekonomista Malthusa, ki je danes še vedno v modi. Rešitev bi torej bila, da bi manjštevilno prebivalstvo pripeljali do boljšega standarda.

Prav gotovo lahko prevelika demografska rast zavira razvoj. Toda ta je že od vsega začetka oviran zaradi nepravičnega ekonomskega položaja, kronične nerazvitosti poljedelstva in pomanjkanja politične volje. S sedanjimi viri našega planeta bi bilo možno nahraniti dvajset milijonov ljudi. Problem pa je, da revne dežele nimajo sredstev, da bi kupile ali proizvajale potrebno hrano.

Kaj pa nasprotna trditev? "Preveč jih je zato, ker so tako revni." Vemo, da so za večino civilizacij otroci pomenili glavni vir bogastva: v sedanjosti pa so najcenejša delovna sila, v prihodnosti pa bodo zagotovili preživetje svojih ostarelih staršev. Kot pravi dokument nemške škofovske konference: "Zmanjšati število otrok, ne da bi odpravili vzroke, zaradi katerih si starši želijo veliko otrok, pomeni prikrajšati revne za njihovo edino upanje."

Ali so torej kontracepcijske metode dobra metoda? Prepričani smo lahko, da se njihovo razširjanje v revnih deželah opira na okrnjeno vizijo svobode in solidarnosti. Poleg tega pa ženske nimajo vedno pravice, da bi bile obveščene o učinkih produktov, ki jih uporabljajo. Nekatera kontracepcijska sredstva so v ZDA in Evropi prepovedana, v revnih deželah pa se še naprej prodajajo. Ali naj bi torej obstajali dve pravici, ena za bogate, druga pa za revne dežele? Končno razširjanje kontracepcije pogosto nasprotuje kulturni in religiozni tradiciji narodov, ki se pridružuje Cerkvi pri obrambi neodtujljive pravice do življenja.

Na koncu naj poudarimo, da se Cerkev ne omejuje na kritiko, ampak živahno in učinkovito spodbuja naravno družinsko načrtovanje, ki kljub predsodkom sloni na trdnih znanstvenih osnovah (glej vprašanje 26). Poučevanje je preprosto samoopazovanje in edini strošek je nakup termometra! Med drugimi je tudi mati Terezija o tem z lahkoto poučila najbolj zaostalo prebivalstvo. Gre za dolgoročno rešitev, ki postavlja človeško osebo na prvo mesto.