50 vprašanj
50 vprašanj
Ali ni hudi duh izmišljotina
za opravičevanje svojih
slabih nagnjenj?

Vesolje se že od stvarjenja sooča s skrivnostjo greha. "Zlo ni samo nekaj slabega," razlaga Pavel VI., "ampak je dejavno, živo bitje, duhovno, sprijeno in nravno kvarno. Strahotna resničnost, skrivnostna in grozljiva. Največji sovražnik in skušnjavec. Vemo, da to temno in vznemirljivo bitje res obstaja in da z iznajdljivo zahrbtnostjo še vedno deluje; to je prikrit sovražnik, ki seje zmote in nesreče v človeško zgodovino..." Njegova največja zvijača pa je verovati, da ne obstaja!

Hudi duh je božja stvar. Ustvarjen je kot dober in svoboden, a se je uprl Bogu. Njegov načrt je bil spraviti božje delo v nered, popačiti in izničiti stvarstvo. Greh ni povezan samo z našo slabostjo, svoj izvor ima v skušnjavcu. Smrt, trpljenje in zlo že od začetka neposredno povzroča tisti ubijalec, ki hoče človeka odtrgati od njegovega odnosa z Bogom.

Jezus je v moči svojega križa premagal zlo. Je odrešenik vsega človeštva in njegovo vstajenje je znamenje dokončne zmage nad silami teme.

Kar zadeva nas, si hudobni duh neprestano prizadeva, da bi nas preko osebne ali družbene soudeležbe pahnil v greh. Res je, da obstajajo v nas slaba nagnjenja, ki niso samo negativna nagnjenja, ampak imajo svoj globlji vzrok v izvirnem grehu. Tako neurejena spolnost, toksikomanija, stopnjujoče se nasilje, pornografija ranijo hkrati človeka, stvarstvo in Boga samega. To so dejstva, ki odražajo globok obup in ki kažejo, v kakšen pekel se lahko človek na tem svetu zapre, kadar ne ve - ali ne ve več - da ga je ustvaril Bog po svoji podobi iz ljubezni in za ljubezen.