50 vprašanj
50 vprašanj
Predaleč sem se spustil...
Žal mi je ...
Ali je sedaj
vse izgubljeno?

Za Boga ni nikoli nihče preslab: ne more se odvrniti od nas in nas nehati ljubiti. "Ne bom te pozabil! Pometem tvoje prestopke kakor oblak in tvoje grehe kakor meglice. Vrni se k meni, ker te odkupim!" (Iz 44,21-22)

Gospod nam v Svetem pismu neštetokrat izreka besede ljubezni in odpuščanja. Toda niso mu zadostovale samo besede, s katerimi nam je povedal, da nas ljubi kljub našim grehom, da nam želi dati življenje po smrti: sam je prišel, on - Gospod Bog! Jezus, Sin vsemogočnega Očeta, je prišel med nas kot otrok v božični noči. In Jezus sam nam je pripovedoval priliko o izgubljenem sinu. Da bi nam do konca pokazal, kako je Bog usmiljen in kako odpušča, je izbral smrt: "Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!" (Lk 23,34)

Prvi, ki mu je Jezus odprl nebesa, je bil grešnik, razbojnik, ki ga od takrat imenujemo desni razbojnik. Prvi!

Torej, če se sodiš sam, če si ne moreš odpustiti, obišči Jezusa v duhovniku. V imenu Božjega Sina ima moč in dolžnost, da ti da odpuščanje. "Pred njim bomo pomirili svoje srce. Čeprav bi nas naše srce česa obsojalo, je vendar Bog večji od našega srca." (1 Jn 3,19-20)

Pričevanje

Pred štirimi meseci sem naredila splav. Bilo je grozno. Vendar nisem vedela, na koga naj se obrnem. Bila sem sama, stara sedemnajst let in nisem vedela, kaj naj storim. Mama me je nagovarjala za splav. Življenje ni imelo zame nobenega smisla več.
Dva meseca pozneje je bil v mojem mestu misijon. V naš šolski katehetski center so prišli mladi in pričevali o svojem srečanju z Bogom. Navzoči so bili tudi duhovniki, ki so bili na voljo za spoved, če bi želeli, toda jaz si nisem upala. Vsa v solzah sem vstala, da bi odšla iz dvorane. V tem je pristopil k meni duhovnik in me nagovoril. Povedala sem mu, kaj se mi je zgodilo. Molila sva in predlagal mi je, naj prosim Boga za odpuščanje. Spovedala sem se in takoj sem se čutila osvobojeno in razbremenjeno.

Vem, da je veliko mladih deklet v enakem položaju zaradi podobne ali drugačne krivde. Hotela bi jim reči, da ni nikoli prepozno prositi Gospoda za odpuščanje. Zaupajte mu svojo težavo in osvobojene boste.

Sedaj vem, da je moj otrok pri Bogu. Verujem, da mi je odpustil in da moli zame.

Mateja