50 vprašanj
50 vprašanj
Reinkarnacija: ali se večkrat rodimo?

Nauk o reinkarnaciji uči, da se duša po smrti vrne v tostransko življenje v nekem drugem telesu. Človek ima torej več življenj. Njegova duša se zaporedoma združuje z različnimi telesi. Zaradi vpliva vzhodnih religij danes mnogi odkrivajo reinkarnacijo. "Tako kakor človek odloži rabljeno obleko, in si nadene novo, tako se duša osvobodi obrabljenega telesa in se združi z novim," beremo v pesmi blaženega Krišne (Bhagavad Gita 2,22).

V teh religijah je človekove življenje podobno nekemu večno novemu začetku, pri čemer je duša del celote, telo pa le nek prehoden pripomoček - veriga ponovnih življenj. Ta veriga življenj, ki si sledijo, se na vzhodu razlaga drugače kot na zahodu. Vzhodni modreci želijo verigo stalnega ponovnega rojevanja - reinkarnacije prekiniti, da bi dosegli zlitje z Absolutnim.

Nasprotno pa tistemu, ki na zahodu verjame v reinkarnacijo, služi ta nauk kot priložnost, da v naslednjem življenju uresniči to, kar sedaj ni bilo možno. Ta ciklus teče neomejeno naprej, tako kot da bi lahko stalno ponavljali določen razred. Če se natančno držimo tega verovanja, potem moramo sprejeti tudi popolnoma drugačen pogled na življenje, Boga, človeka in njegovo svobodo. Dobro je natančneje vedeti, do česa pridemo s takšnim gledanjem na svet.

Izstopata dva pomembna cilja: prvi je biti očiščen slabega in drugi večno živeti v navzočnosti božanskega. To hrepenenje je lepo in dobro. Toda ali lahko v nauku reinkarnacije najdemo zadosten odgovor? Pri tem je vedno cilj, da se osvobodimo lastne osebnosti. Oseba, ki bo nekoč popolna, gre v Nič. V svetopisemski veri stoji nasproti temu na prvem mestu rast in zorenje osebe. Vstali človek ostane tudi v božji slavi samostojna oseba. Nauk o reinkarnaciji nasprotuje tudi pojmovanju enotnosti osebe. Vsako telo ima le enega duha in eno dušo, ki torej ne more potovati sem ter tja. Prav tako ni razloga, zakaj naj bi neko prihodnje življenje ponujalo boljše pripomočke za človekovo osvobojenje.

Novo življenje, ki ga obljublja Jezus, ni drugo življenje, je le večnost, polna veselja in ljubezni. Kristus nas lahko osvobodi zlega, ker je Bog. Če hočemo, nas lahko s tem, ko nam vse odpusti, prenovi in na novo ustvari.

Človekov cilj ni v tem, da se reši življenja in ničesar več ne počne, temveč v iskanju lepega, dobrega in resničnega.