Liefde

Houden van

1 Van iemand houden wat is dat? (vervolg)

° Liefde is een persoonlijke relatie; daarom wordt ze in de loop van de tijd opgebouwd, in een steeds groeiend wederzijds vertrouwen. Die liefde wordt in stand gehouden en van dag tot dag vernieuwd door gebaren en houdingen die aan de ander duidelijk maken dat hij of zij een heel bijzondere plaats in ons leven inneemt. En alles wat er gebeurt, de moeilijke of vreugdevolle dingen die je met elkaar deelt, kunnen ertoe bijdragen dat de vertrouwelijkheid steeds groter wordt en wel in de mate dat we ons naar elkaar toekeren, ondanks de moeilijkheden.

Liefde is dus geen samensmelting van twee

personen, maar een wederzijdse gave van twee vrije mensen met alles wat ze zijn: lichaam, hart en geest en ook dat heel kostbare goed: ons eigen leven. Het is eigen aan de liefde dat zij ernaar streeft, zich definitief weg te schenken. Alleen door een beslissing die wederzijds voor heel het leven genomen wordt, kan de menselijke liefde een zekere volmaaktheid bereiken die ons hart echt gelukkig kan maken.

Voor de christen is de bron en het model van alle liefde: God. Hij is de liefde die uitgaat boven elke liefde, of die nu gelukkig is of niet. Hij houdt van ons vóórdat wij liefhebben. Hij houdt nog steeds van ons, ook wanneer niemand meer van ons houdt. Is Hij niet het uiteindelijke goed waarnaar wij op zoek zijn?

wat vooraf ging

getuigenis