Liefde

Houden van

1 Van iemand houden wat is dat?

 

Liefde is iets grandioos! Hoe zou je kunnen leven zonder dat iemand van je houdt? En zonder zelf van iemand te houden?

Maar pas op voor namaak. De weerschijn is niet het licht zelf. De vrouw van mijn leven is niet de vrouw van een enkel ogenblik. Je met weinig tevreden stellen in de liefde betekent dat je de liefde niet kent.

Er zijn veel vormen van liefde: de vriendschap, de liefde van ouders voor hun kinderen, de liefde die zich uit in opoffering voor anderen. Ook de exclusieve liefde tussen een man en een vrouw die zich verenigen in het huwelijk. Tenslotte de liefde die ons in beslag neemt terwille van het hoogste definitieve geluk. Om te weten of de liefde tussen een man en een vrouw echt is, is de eerste vraag: Wat is het eigenlijk in hem of haar dat mij zo aantrekt?

vervolg

getuigenis