Homoseksualiteit

Is dat gerechtvaardigd?

8 Twee personen van hetzelfde geslacht houden van elkaar. Is dat gerechtvaardigd?

Natuurlijk moet er een duidelijk verschil gemaakt worden tussen vriendschap en gevoelens van verliefdheid. Het is duidelijk dat er vriendschap kan bestaan tussen twee jongens of twee meisjes. Een vriend, vriendin of echte vrienden hebben maakt deel uit van het menselijk bestaan. Het is iets heel kostbaars.

° Men spreekt van 'homofilie' als er een gevoel van verliefdheid bestaat tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Wij gaan hier niet bestuderen waarom en hoe dat kan ontstaan, maar we zullen wel enkele punten benadrukken.

° We leven in een wereld waarin bestaande verschillen worden weggepoetst omdat men er bang voor is. Sommige mensen beweren dat geslachtsgemeenschap van twee mensen van hetzelfde geslacht goed is en dat homoseksualiteit een alternatief kan zijn voor heteroseksualiteit (sexuele relaties tussen een man en een vrouw). Dat is niet waar. De waarheid is dat God man en vrouw verschillend heeft geschapen opdat zij, mét deze verschillen (de geslachtelijke verschillen daarbij inbegrepen), zich aan elkaar kunnen geven, en opdat uit deze vereniging leven kan voortkomen.

 

Hoe men er in zijn eigen leven ook voorstaat, het is belangrijk de waarheid te erkennen, ernaar te handelen of er met een oprecht hart naar te verlangen om je leven ermee in overeenstemming te brengen.

° Afgezien van de homoseksuele pressiegroepen die op alle mogelijke manieren proberen de homoseksuele levensstijl en praktijk erkend te krijgen, is de homoseksualiteit over het algemeen een situatie waarvoor men niet heeft gekozen maar die men ondergaat en als pijnlijk ervaart. Gevoelens van schaamte en vernedering gaan gepaard met ongerustheid (ben ik niet abnormaal? Hoe ziet de toekomst er uit?); men voelt zich schuldig, anders dan anderen, men sluit zich op in eenzaamheid en daarmee van de andere mensen en van het leven. Die ongerustheid gaat gepaard met veel voorkomende onevenwichtigheid. 'Ik ben toch niet te genezen, er is geen toekomst, er is geen hoop meer', zo denkt men.

° Pas ervoor op, de verschillende situaties met elkaar te verwarren: een actieve, blijvende homoseksualiteit heeft niets te maken met een voorbijgaande neiging tijdens de puberteit (dat komt regelmatig voor), die verbonden is met gevoelsmatige onvolwassenheid, een gebrek aan een volwassen identificatiemodel en het feit dat men sterk op zichzelf is geconcentreerd, iets wat bij deze levensperiode hoort. Over het algemeen gaat het vanzelf over, ook al laat het bepaalde verwondingen in de herinnering achter.

vervolg